Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Địa chỉ trang web của chúng tôi là http://jpnadventure.net.

Nhận xét

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web này, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét cũng như địa chỉ IP và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt của bạn để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh (còn gọi là “băm”) được tạo từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xác minh xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ có thể được tìm thấy tại https://automattic.com/privacy/. Khi nhận xét của bạn được phê duyệt, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai cùng với nhận xét của bạn.

Phương tiện

Khi tải hình ảnh lên trang web, bạn không nên tải lên hình ảnh có thông tin vị trí (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống hình ảnh từ trang web của bạn và trích xuất dữ liệu vị trí.

Cookie

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Điều này là thuận tiện cho bạn để bạn không phải nhập lại thông tin chi tiết của mình khi để lại nhận xét khác. Cookie này được lưu giữ trong một năm.

Khi bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng đặt một số cookie để giữ lại thông tin đăng nhập và thông tin hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập được giữ lại trong hai ngày và cookie tùy chọn hiển thị màn hình được giữ lại trong một năm. Nếu bạn chọn “Giữ tôi đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu giữ trong hai tuần. Cookie đăng nhập sẽ bị xóa khi bạn đăng xuất.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài đăng, các cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, nó chỉ cho biết ID của bài đăng đã sửa đổi. Hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài đăng trên trang web này chứa nội dung được nhúng (video, hình ảnh, bài đăng, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web đó.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bổ sung của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng. Điều này bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn đăng nhập vào trang web đó bằng tài khoản.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Khi bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Thời gian lưu trữ dữ liệu

Khi bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nhận xét đó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để các nhận xét tiếp theo có thể được tự động nhận dạng và phê duyệt thay vì giữ các nhận xét trong hàng đợi kiểm duyệt.

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web này, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên trang hồ sơ người dùng của mình. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của họ (nhưng không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền của bạn đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét trên đó, hãy yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Điều này không bao gồm dữ liệu mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi gửi dữ liệu của bạn

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Gửi dữ liệu tới